• Қарулы күштердің 2020 жылғы ұраны "Қуатты армия - ел тірегі!"

Ашық тендер

22 қаңтар, 2020

Хаттама №4 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қортындысы. Нұр-Сұлтан қаласы «21» қаңтар 2020 жыл.

 1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің РММ «Бас әскери клиникалық госпиталі» - мемлекеттік сатып алуға тапсырыс беруші және ұйымдастырушы мына мекен-жайы бойынша Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 47 «а»-да баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды жүргізді.
 2. Сатып алуды жүргізуге жоспарлы соммасы 58 003 011 (елу сегіз миллион үш мың он бір) теңге 61 тиынды құрайды.тиынды құрайды.
 3. Осы тәсілді қолданудың дәлелдемесі: Мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы»  Қаулысының 10 тарауына сәйкес жүргізілді.
 4. Сатып алу тауардың қысқа нұсқасы: №1 қосымшаға сәйкес.
 5. ЖШС "INNOVO", ЖШС "ТM Group Kazakhstan", ЖШС "НаноФарм", ЖК "КazMedKapital", ЖШС "Лером", ЖШС "АстаМед", ЖШС "Астана Медикал Продукт", ЖШС "ВИТЕНА", ЖШС "БМ plus KZ", ЖШС "Интермедика Алматы", ЖШС "MedInnovation", ЖШС "BTL Kazakhstan", ЖШС "АUM+", ЖШС АМП "Алматы Медикал Продукт" (AMP "Almaty Medical Product") , ЖШС "БионМедСервис", ЖШС "Magna KZ" , ЖШС "JS Consulting", ЖШС "ТЦ Мастер", ЖШС "Сфера-ПВЛ", ЖШС "Кристалл АСТ", ЖШС "ЛОКАЛ ФАРМ", ЖШС "MedIntelCompany" , ЖШС "МакST-фарм", ЖК МЕДКОР, ЖШС "MetaMed", ЖШС "Fam.Alliance", ЖШС "ОрдаМед Астана", ЖШС "Galamat Integra", ЖШС "Pharmprovide" , ЖШС "САПА Мед Астана", ЖШС "Dana Estrella", ЖШС "СМС Медикал Казахстан", ЖШС "ПрофМедСервис", ЖШС "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ", ЖШС "Энүйед", ЖШС "Sau Med Group", ЖШС "Гранд Атлас", ЖШС "Формат НС", ЖШС "Техноком Групп" , ЖШС "MEDICAL MARKETING GROUP  KZ" (Медикал Маркетинг Групп КЗ),  ЖК "Абдрашитова Толганай"   қырық бір жабдықтаушыдан баға ұсынысы келіп түсті және конверттер ашылды.

           6. № 1 қосымша бойынша, келіп түскен баға ұсыныстарын комиссия қарап, бағаларын салыстырып, сатып алу нәтижесі бойынша төмен баға ұсынған жабдықтаушылармен келісім-шарт жасауға шешім қабылдады:

          "INNOVO" ЖШС , мына мекен жайда Алматы қ., Докучаева к-сі 12/1 ,       сомасы 194 840 (бір жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз қырық) тенге 00 тиын;

          "НаноФарм" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ, Ауэзовский ауданы,  Джандосова к-сі, 98 үй, офис №405 сомасы 2 053 000 (екі миллион елі үш мың) тенге 00 тиын

           "КazMedKapital" ЖК, мына мекен жайда: Нур-Султан қ ,пр.Сауран 14 сомасы 1 462 000 (бір миллион төрт жүз алпыс екі мың) тенге 00 тиын

"Лером" ЖШС, мына мекен жайда:  Павлодар қ., Железнодорожная к-сі, 7-30 үй , сомасы 303 855 (үш жүз үш мың сегіз жүз елу бес) тенге 00 тиын;

"АстаМед" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан, Бейбитшилик к-сі 25, офис 217 сомасы 464 727 (төрт жүз алпыс төрт мың жеті жүз жиырма жеті) тенге 23 тиын;

"Астана Медикал Продукт" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Достык к-сі 5/1, ВП-107 сомасы 150 880 (бір жүз елу мың сегіз жүз сексен) тенге 00 тиын;

"ВИТЕНА" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., Исаева к-сі, 159 сомасы 619 500 (алты жүз он тоғыз мың елу) тенге 00 тиын;

"БМ plus KZ" ЖШС, мына мекен жайда: г. Шымкент, Искра к-сі, 57 сомасы 573 039 (бес жүз жетпіс үш мың отыз тоғыз) тенге 00 тиын;

"MedInnovation" ЖШС , мына мекен жайда: Алматы қ., 2-я Гончарная к-сі 123, сомасы 950 000 (тоғыз жүз елу мың ) тенге 00 тиын;

"АUM+" ЖШС, мына мекен жайда: г. Астана, Мәриям Жагорқызы к-сі,21 сомасы 336 000 (үш жүз отыз алты мың ) тенге 00 тиын;

"БионМедСервис" ЖШС,  мына мекен жайда: Караганда қ, пр. Строителей, строение 6, сомасы 126 511 (бір жүз жиырма алты мың бес жүз он бір) тенге 00 тиын;

"JS Consulting" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., мкр Мамыр-4, сомасы 47 500 (қырық жеті мың бес жүз) тенге 00 тиын;

"ТЦ Мастер " ЖШС, мына мекен жайда: Кокшетау қ, Акана Сара к-сі,100,  сомасы 454 900 (төрт жүз елу төрт мың төғыз жүз) тенге 00 тиын;

"Сфера-ПВЛ" ЖШС, мына мекен жайда: Павлодар қ., пр.Н.Назарбаева,18,  сомасы 215 816 (екі жүз он бес мың сегіз жүз он алты) тенге 60 тиын;

"Кристалл АСТ" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., пер. Шынтас, 2/1 4 этаж, сомасы 458 878 (төрт жүз елу сегіз мың сегіз жүз жетпіс сегіз) тенге 00 тиын;

"ЛОКАЛ ФАРМ" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., пр. Сарыарка, 31/2, сомасы 392 000 (үш жүз тоқсан екі мың ) тенге 00 тиын;

"MedIntelCompany" ЖШС, мына мекен жайда: Павлодар қ,, Пахомова к-сі, 104/8, сомасы 70 000 (жетпіс мың) тенге 00 тиын;

"МакST-фарм" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Московская к-сі, 40, офис 213, сомасы 793 460 (жеті жүз тоөсан үш мың төрт жүз алпыс) тенге 00 тиын;

МЕДКОР ЖК, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Майлина к-сі, 4/1, п 3,, офис 107, сомасы 104 888 (бір жүз төрт мың сегіз жүз сексен сегіз) тенге 00 тиын;

"MetaMed" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Алматинская к-сі, 13, офис 313, сомасы 8 100 750 (сегіз миллион  бір жүз мың жетпіс елу) тенге 00 тиын;

"Fam.Alliance" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., мкр.Кок-кайнар,пер. Жангельдина, 14, сомасы 493 426 (төрт жүз тоқсан үш мың төрт жүз жиырма алты) тенге 00 тиын;

"ОрдаМед Астана" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., к-сі Ауезова,40, офис 316 В БЦ Восток, сомасы 590 000 (бес жүз тоқсан мың) тенге 00 тиын;

"Galamat Integra" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., пр.Мангилик Ела, здание 20/2 , сомасы 979 600 (тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың алты жүз) тенге 00 тиын;

"Pharmprovide" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., Блока к-сі, 14 үй,  сомасы 263 309 (екі жүз алпыс үш мың үш жүз тоғыз) тенге 00 тиын;

"САПА Мед Астана" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Жубанова к-сі, 23/1, , сомасы 92 000 (тоқсан екі  мың) тенге 00 тиын;

"Dana Estrella" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., Гоголя к-сі, 89А,офис 101 , сомасы 1 600 500 (бір миллион алты жүз мың бес жүз) тенге 00 тиын;

"СМС Медикал Казахстан" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ., Ратушного к-сі, 88А, сомасы 1 247 874 (бір миллион екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс төрт) тенге 00 тиын;

"ПрофМедСервис" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Куйши Дина к-сі,17, оф 502,  сомасы 700 000 (жеті жүз) тенге 00 тиын;

"КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Кабанбай батыра к-сі 46 Б, НП2,  сомасы 51 858 (елу бір мың сегіз жүз елу сегіз) тенге 00 тиын;

"Энүйед" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Сейфуллина к-сі, 3 ВП7,  сомасы 48 000 (қырық сегіз мың ) тенге 00 тиын;

"Гранд Атлас" ЖШС, мына мекен жайда: Алматы қ, Пушкина к-сі, 13,3 этаж, офис 11 С  сомасы 198 000 (бір жүз тоқсан сегіз мың ) тенге 00 тиын;

"Формат НС" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Сарыарка к-сі,31/2, ВП-24  сомасы 492 400 (төрт жүз тоөсан екі мың төрт жүз) тенге 00 тиын;

"Техноком Групп" ЖШС, мына мекен жайда: Нур-Султан қ., Сарыарка к-сі, 29, кв 23  сомасы 5 646 000 (бес миллион алты жүз қырық алты мың ) тенге 00 тиын;

"MEDICAL MARKETING GROUP  KZ" ЖШС (Медикал Маркетинг Групп КЗ) , мына мекен жайда: Алматы қ., Толе Би к-сі, 291,  сомасы 5 370 600 (бес миллион үш жүз жетпіс мың алты жүз) тенге 00 тиын;

 

 1. Жалпы сомасы 35 646 111 (отыз бес миллион алты жүз қырық алты мың бір жүз он бір) тенге 83 тиын.

Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген қаулының 10 бабы 113 тармағына сәйкес, ұтып алушы болып танылған күннен бастап жабдықтаушылар тапсырушыға он күнтізбелік күн ішіндегі мерзімде тәжірибелік талаптарға сәйкестігі туралы құжаттарды ұсынуы қажет.

 1. Бағалы ұсыныстарды ашу кезінде келесі тікелей жеткізуші қатысты:
  ЖШС "BTL Kazakhstan» – өкілі Абишев М.Х., № 21 от 10.01.2020ж сенімхат, ЖШС "Кристалл АСТ» – өкілі Абишев М.Х Ильясова М.Ж., 01.01.2020ж сенімхат, ЖШС "Dana Estrella"»– өкілі Агманова Т.Б., 13.01.2020ж сенімхат, ЖШС ЖШС "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (Медикал Маркетинг Групп КЗ)– өкілі Абраимова Д.Ж., 08.01.2020ж сенімхат.

 

 

Комиссия төрағасы:

Госпиталь бастығының медициналық бөлім жөніңдегі орынбасары –

бөлім бастығы 

м/қ полковнигі                            Б.Мункубаев

Бекітілген файлдар:

Басқаларын қарау: Ашық тендер

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі ресми сайт
Қазақстан Республикасының Үкiметi
100 нақты қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет
Стратегия 2050
100 жаңа есім
Бас әскери прокуратура
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ҚР Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
РМК «Kазарнаулыэкспорт»
North Atlantic Treaty Organization
Құрлық әскерлері Әскери институты
Әділет
KADEX
«Қазконтент» АҚ
ҚР Тұңғыш президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Қазақстан - Ұлы Дала Елі
Жұмыс
ТМД Қорғаныс министрлерінің кеңесі
Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлiгiнiң ресми сайты
Ақсауыт
Ақпараттық сервис
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуған арналған Бағдарлама
Президенттік жастар кадр резерві.
Мобильный ЦОН